طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co

متریال دیزاین(Material Design)

 

نوار اپلیکیشن (app bar) در طراحی متریال

نوار اپلیکیشن (app bar) در طراحی متریال

نوار ابزار (app bar) که در Android به عنوان نوار عملیاتی (action bar) شناخته میشود، نوع خاصی از نوار ابزار است که برای راهبری، جستجو و عملیات ها استفاده میشود.

نوارهای ابزار در طراحی متریال

نوارهای ابزار در طراحی متریال

روش ها مختلف استفاده از نوارهای ابزار

ساختار طراحی متریال

ساختار طراحی متریال

طراحی سایت، متریال دیزاین، طراحی متریال، انواع ساختار در طراحی متریال

اندازه نشان‌های لمسی-طراحی متریال

اندازه نشان‌های لمسی-طراحی متریال

اندازه نشان‌های لمسی

اندازه دهی‌ توسط واحد افزایش-طراحی متریال

اندازه دهی‌ توسط واحد افزایش-طراحی متریال

اندازه دهی‌ توسط واحد افزایش

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی-طراحی متریال

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی-طراحی متریال

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی

معیارها و خطوط کلیدی برای تبلت-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی برای تبلت-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی برای تبلت

معیارها و خطوط کلیدی برای موبایل-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی برای موبایل-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی برای موبایل

معیارها و خطوط کلیدی-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی-طراحی متریال

معیارها و خطوط کلیدی

دیگر پیکسل‌ ها در طراحی متریال

دیگر پیکسل‌ ها در طراحی متریال

دیگر پیکسل‌ ها در طراحی متریال

پیکسل‌های Density-independent یا dp

پیکسل‌های Density-independent یا dp

پیکسل‌های Density-independent یا dp

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش دوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش دوم

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

مرجع دسته بندی زبان

مرجع دسته بندی زبان

مرجع دسته بندی زبان

سطر جدید

سطر جدید

سطر جدید

دیگر نکات تایپوگرافی

دیگر نکات تایپوگرافی

دیگر نکات تایپوگرافی

ارتفاع خط

ارتفاع خط

ارتفاع خط در طراحی متریال

متون دارای حروف کشیده

متون دارای حروف کشیده

متون دارای حروف کشیده

متون متراکم

متون متراکم

متون متراکم

استایل ها

استایل ها

استایل ها

طرح حروف

طرح حروف

طرح حروف

تایپوگرافی در طراحی متریال

تایپوگرافی در طراحی متریال

تایپوگرافی در طراحی متریال

ادغام UI بخش دوم

ادغام UI بخش دوم

ادغام UI بخش دوم

ادغام UI

ادغام UI

ادغام UI

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

تصویر

تصویر

تصویر در طراحی متریال

قوانین آیکون انسان

قوانین آیکون انسان

قوانین آیکون انسان

آیکونوگرافی انسان: آناتومی ایکون انسان

آیکونوگرافی انسان: آناتومی ایکون انسان

آناتومی آیکون انسان

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکونوگرافی انسان

آیکونوگرافی انسان

ایکونوگرافی انسان

الگو‌های آیکون محصول

الگو‌های آیکون محصول

الگو‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون های محصول

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color

استفاده از UI color

استفاده از UI color

سبک در طراحی متریال

سبک در طراحی متریال

متریال دیزاین، آموزش متریال دیزاین، طراحی متریال، طراحی سایت، سبک ها و رنگ ها در متریال دیزاین

جزئیات مطلوب در انیمیشن

جزئیات مطلوب در انیمیشن

جزئیات مطلوب در انیمیشن

انتقالات معنادار در طراحی متریال

انتقالات معنادار در طراحی متریال

انتقالات معنادار

تعامل واکنشی در طراحی متریال

تعامل واکنشی در طراحی متریال

تعامل واکنشی در طراحی متریال