• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون های محصول در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

آیکون های محصول

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون ها محصول به المان های بصری گفته می شود که محصولات، خدمات و ابزار یک برند را توصیف می کنند. این آیکون ها ساده، نافذ و دوستانه می باشند که ایده اولیه و اصلی یک محصول را منتقل می نمایند. در حالی که هر آیکون محصولی مجزا می باشد، اما کلیه آیکون های یک برند باید بر اساس زمینه و عملکر برند، یکپارچه و متحد باشند.
آیکون های محصول ابزار اصلی برای برقراری ارتباط با برند شما می باشند. استفاده از راهنمایی هایی که به عنوان نقطه شروع به شما داده می شود موجب می شود تا شما اطمینان حاصل نمایید که آیکون محصول شما دارای رنگ و دیگر المان هاییست که نشان دهنده ماهیت برند شماست.
رویکرد طراحی
طراحی آیکون محصول الهام گرفته از ویژگی های فیزیکی و لمسی متریال می باشد. هر آیکون می تواند مانند یک کاغذ بریده و تا شود اما توسط المان های گرافیکی ساده به تصویر کشیده خواهد شد. ویژگی متریال قوی و دارای لبه های تمیز و مرتب می باشد.
Grid برای آیکون محصول
استفاده از grid به منظور بهینه و ساده سازی سازگاری آیکون در نظر گرفته و موجب می شود که مجموعه قوانینی برای جاسازی المان های گرافیک در اختیار قرار گیرد. این استاندارد سازی در نتیجه یک سیستم منعطف و در عین حال منسجم به وجود خواهد آورد.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In