• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

تاریخ درج: خلاصه

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

مردم از کلیه سنین، سرهنگ ها، پیش زمینه‌ها و سطوح تحصیلی‌ بر نسخه انگلیسی‌ محصول تکیه میکنند. بسیاری از راهنما‌ها مربوط به قوانین برای نوشتار افرادی می‌باشد که زبان مداری آن‌ها انگلیسی‌ نمی‌باشد و همچنین برای محلی سازی (یعنی‌ ترجمه و تطبیق محتوا به منظور استفاده بین‌المللی از آن). یک انگلیسی‌ ساده و واضح موجب میشود که درک مطلب برای همه نسبت به محصول شما ساده تر شود.
این بخش به چگونگی‌ نوشتن انگلیسی‌ به شیوه‌ای تمرکز دارد که موجب میشود محصولات شما در زبان انگلیسی‌ و دیگر زبان‌ها کاربرد بیشتری داشته باشد.
از تمثیل ها، ضرب المثل‌ها و یا نمونه‌های فرهنگی‌ بخصوص استفاده نکنید
زبانی که از نظر فرهنگی‌ مربوط به محدوده خاصی‌ باشد میتواند از نظر ترجمه دچار مشکل شود و در برخی‌ مناطق حتی نامناسب جلوه کند.


صحیح

غلط

صحیح

غلط

صحیح

غلط
مراقب چپ و راست باشید
رابط‌های زبانی که از سمت راست به چپ نوشته میشوند ممکن است هنگامی که محصول محلی سازی شده است، برعکس شوند.
از ابهام جنسیتی پرهیز کنید
انگلیسی‌ یکی‌ از محدود زبان هائی می‌باشد که ابهام در جنسیت در آن وجود دارد (برای مثال you can see their picture) اما در بیشتر زبان‌های دیگر جنسیت بطور دقیق مشخص میشود.
هرجا که این امکان وجود دارد، جنسیت را در جمله مشخص نمائید.
توضیحات دسته بندی را به صورت واضح بنویسید
برای دسته بندی‌ها یک توضیح واضح ارائه دهید. زبان شناسان و مترجمان برای بازگرداندن محصول شما به دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها به این توضیحات دقت میکنند که فراتر از ترجمه متنی انگلیسی‌ می‌باشد.تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In