• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

تاریخ درج: خلاصه

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ زیر بنای grid میباشند. با استفاده از این اشکال اصلی‌ به عنوان راهنما و چهارچوب، شما میتوانید یک تناسب بصری سازگار را در میان ایکون‌های محصول مرتبط حفظ نمائید.
واحد DP برای grid
سیستم عامل اندروید ایکون مسٔولت باید ۴۸ dp و در لبه ۱dp باشد. هنگامی که شما یک ایکون طراحی‌ می‌کنید، واحد ۴۸ را حفظ کنید اما آن را به مقیاس ۴۰۰% در ۱۹۲ x ۱۹۲ dp برسانید که در لبه‌ها ۴dp خواهد بود.
هر مقیاسی که نسبت به مقیاس اصلی‌ انجام شود موجب میشود که تصویر به صورت متناسب کوچک یا بزرگ شود. با حفظ نسبت واحد شما لبه‌های دقیق و چیدمانی صحیح به هنگام کاهش مقیاس خواهید داشت.
هندسه
استاندارد‌های از پیش تعیین شده برای اشکال ویژه در نظر گرفته شده است: دایره، مربع، مستطیل، خطوط قائم و خطوط متقاطع. این پالت کوچک از المان‌های جهانی‌ و ساده به منظور متحد سازی ایکون‌های محصول و سیستم دار کردن جیگزاری آنها در grid به وجود آمده است.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In