• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

سطر جدید

سطر جدید

تاریخ درج: خلاصه

سطر جدید

سطر جدید

تصاویر زیر نشان دهنده بهترین شیوه‌های پیاده سازی سطر جدید میباشند.


صحیح

غلط - از به جا گذاشتن فاصله زیاد بر روی یک خط پرهیز نمائید. تلاش کنید تا کلمات کوچک مانند حروف اضافه در پایان خط قرار نگیرند. در صورتی‌ که به درستی‌ سطر جدید را تنظیم کنید، نیزی به اضافه کردن خط فاصله بین حروف یک کلمه نخواهد بود.
کاهش فاصله میان دو حرف ( Tracking and kerning )
طول خط
شما میتوانید به توسعه Baymard Institute در رابطه با خوانا بودن و طول خط استفاده نمائید:
در صورتی‌ که تمایل دارید تجربه خوانا بودن مناسب را برای کاربر به وجود آورید، باید در هر خط ۶۰ کاراکتر داشته باشید. داشتن تعداد کاراکتر‌های مناسب در هر خط کلید اصلی‌ برای خوانا بودن متن شما می‌باشد.
خیلی‌ عریض - در صورتی‌ که یک خط از متن بسیار طولانی‌ باشد، چشم خواننده به ساختی خواهد توانست بر متن تمرکز داشته باشد. این امر به این دلیل است که طول خط این مساله را مشکل می‌کند که فرد تفکیک کند خط از کجا آغاز و در کجا تمام میشود. به علاوه، میتواند مشکل باشد که خط بعدی تشخیص داده شود.
خیلی‌ کم پهنا - در صورتی‌ که خط شما بسیار کوتاه باشد، چشم فرد باید تعداد دفعات زیادی به عقب برگردد و تمرکز وی را از بین ببرد. خطوط بسیار کوتاه نیز ذهن را به هم میریزد و فرد پس از پایان دادن به یک سطر، چشم خود را بر سطر دوم میبرد ( بنابراین ممکن است کلمات مهم از قلم بیفتند ).

طول خط ایده ال برای متون انگلیسی‌

طول خط ایده ال برای خطوط کوتاه در انگلیسی‌

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In