• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

الگو‌های آیکون محصول

الگو‌های آیکون محصول

تاریخ درج: خلاصه

الگو‌های ایکون محصول

الگو‌های آیکون محصول

یک قرارداد ساده میتواند با تاثیر گرفتن از رفتار فیزیکی‌ مهد ایجاد حس سطح و لمس به وجود آورد. روابط میان متریال و رنگ این امکان را برای تعداد زیادی از ساختار‌های منحصر به فرد فراهم می‌سازد.
رنگ
المان رنگ هم سطح با سطح کاغذ میباشند.
هرگز سطح المان رنگ را به لبه و سایه آرایش نکنید.


صحیح

غلط
لایه
المان‌های صفحه‌های لایه لایه میتوانند عمق، لبه و سایه به وجود آورند.
نسبت به کمیت سطوح روی هم افتاده دقت داشته باشید. تعداد زیاد این لایه‌ها موجب میشود که ایکون پیچیده شود و تمرکزی ناداشته باشد.

صحیح

غلط
بالا بردن
بالا بردن یک متریال کلیدی در راس یک زمینه ساده میتواند توجه را به مرکز جلب نماید.
متریالی را که در بالا قرار داده اید را با شکلی‌ دیگر crop نکنید.

صحیح

غلط
نشان
المان‌های متریال نشان دار میتوانند حس عمق را بدون از بین بردن شکل هندسی خود القا نمایند. نشان‌ها باید در مرکز شکل‌های متقارن قرار داشته باشند.
از چند نشانه استفاده نکنید و یا یک نشانه را خارج از مرکز قرار ندهید.

صحیح

غلط
تا کردن
المان‌های تا شده متریال اریب میباشند و بعد بیشتری دارند. نباید از رنگ‌های نقطه‌ای استفاده کرد. همچنین باید از اصلاح و یا بد جلوه دادن المان‌های کلیدی نیز پرهیز کرد.

صحیح

غلط
روی هم افتادن المان ها
المان‌های متریالی که روی هم افتاده اند تصویر‌های منحصر به فردی تولید میکنند. کلیه المان ها، لبه‌ها و سایه‌ها در بخش درونی‌ تصویر محدود شده اند.
از پیش از دو المان روی هم افتاده استفاده نکنید. داشتن تعداد زیادی از این المان‌ها میتواند ایکون را پیچیده کند و تمرکز آن را از بین ببرد.

صحیح

غلط
آکاردئون
المان‌های اکردئونی توسط یک تا به یکدیگر متصل میباشند و به منظور ایجاد بعد به یکی‌ از المان‌های متریال مورد استفاده قرار میگیرند.
از بیش از ۲ المان آکاردئون استفاده نکنید چرا که باعث پیچیده شدن ایکون و عدم تمرکز خواهد شد.

صحیح

غلط
از شکل افتادن
ایکون‌های محصول هرگز نباید کج شوند و یا تغییر شکل پیدا کنند. المان‌ها باید در شکل هندسی خود باقی‌ بمانند و اریب، چرخیده، خم شده، تابع خرده و یا تا نشده باشند.

غلط

غلط

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In