• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

نوارهای ابزار در طراحی متریال

نوارهای ابزار در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

روش ها مختلف استفاده از نوارهای ابزار

نوارهای ابزار در طراحی متریال

نوارهای ابزار تطبیق پذیر و متحرک هستند و میتوانند به روش های مختلفی به کار برده شوند.
نوار ابزار با پهنای کامل و ارتفاع پیش فرض :


نوار ابزار با پهنای کامل و ارتفاع توسعه یافته :


نوار ابزار با پهنای ستونی و سطوح مختلف سلسله مراتبی :


نوار ابزار انعطاف پذیر و نوار ابزار کارتی (card toolbar) :


نوار ابزار شناور :


پالت نوار ابزار منفصل (جدا) :


نوار ابزار پایینی که در یک shelf قرار میگیرد و به بالای کیبورد یا دیگر اجزاء پایینی صفحه می چسبد :


قفسه (shelf) در نوار ابزار پایینی صفحه :

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In