• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

اصلاحات easing در انیمیشن

اصلاحات easing در انیمیشن

تاریخ درج: خلاصه

اصلاحات easing در انیمیشن

اصلاحات easing در انیمیشن

اصلاحات easing
هنگامی که در رابطه با منحنی زمان بندی سخن به میان می آید، بسیار اهمیت دارد تا درک صحیحی از مفاهیم مورد استفاده وجود داشته باشد. دو اصطلاح "ease in" و "ease out" هم در انیمیشن سنتی مورد استفاده قرار می گیرند و هم در انیمیشن UX. با این حال بسته به موقعیتی که وجود دارد، این اصطلاحات می توانند مفاهیم متضادی داشت هباشند.
انیمیشن سنتی
تکنیک های انیمیشن سنتی بیانگر توالی حرکات در طراحی حرکات اصلی می باشند. در چنین موقعیتی اصطلاح "ease out" اشاره دارد به حرکتی که از یک حالت حرکت می کند و "ease in" به مفهوم حرکتی می باشد که به یک حالت وارد می شود.
ابزار انیمیشن مدرن این حالت های کلیدی را توسط فریم های کلیدی بیان می کنند. در اینجا دو اصطلاح ease in و ease out اشاره به حرکاتی دارند که به ترتیب به فریم های کلیدی داخل و از آن خارج می شوند.
انیمیشن UX
در مفهوم UX، اصلاح easing به انتقال میان وضعیت ها اشاره دارد. در نتیجه، ease in به مفهوم حرکتی می باشد که وارد تغییر می شود و ease out حرکتی است که از تغییر خارج می شود.
نتظیمات
همه اجسام به یک شیوه حرکت نمی کنند. اجسام کوچک تر و سبک تر ممکن است سریع تر حرکت کنند چرا که نیروی کمتری نیاز خواهند داشت و اجسام بزرگ تر و سنگین تر نیازمند زمان بیشتری برای سرعت گرفتن می باشند.
از حرکات منحنی استفاده نمایید و از مسیرهای خطی فضایی پرهیز کنید. ویژگی های حرکتی که بیشتر از همه با جسم مورد نظر شما همخوانی دارند را شناسایی نمایید و حرکات آن را بر همین اساس پیاده سازی کنید. منحنی ها معرف تغییر در طول زمان می باشند. منحنی را پیدا کنید که با ویژگی های حرکتی مورد نظر شما هماهنگ باشد.


تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In