• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

استفاده از UI color

استفاده از UI color

تاریخ درج: خلاصه

استفاده از UI color

استفاده از UI color

پالت رنگ خود را انتخاب نمایید
انتخاب رنگ های خود را با برگزیدن 3 رنگ اصلی از پالت اولیه و یک رنگ تاکیدی از پالت ثانوی محدود نمایید.
با استفاده از میزان شفافیت رنگ برای متن، آیکون ها و جداکننده ها
شما می توانید میزان شفافیت متن را تغییر دهید تا بیان کنید کدام اطلاعات به دیگر متون ارتباط دارند.
بهترین انتخاب می تواند متن تیره بر روی پس زمینه روشن و برعکس آن باشد.
متون سیاه یا سقید می توانند انعطاف بیشتری نسبت به متون خاکستری داشته باشند چرا که با تغییر رنگ پس زمینه وضوح بیشتری خواهند داشت.
متن تیره بر روی پس زمینه های روشن
برای متون تیره بر روی پس زمینه روشن، مهم ترین مساله ان است که متن شما دارای میزان شفافیت 87% باشد. متن ثانویه می تواند دارای 54% شفاقیت باشد که در سلسله مراتب بصری در جایگاه پایین تر قرار گیرد. متونی که ارزش کمتری دارند نیز می توانند از میران شفافیت 38% استفاده کنند.
متون روشن بر روی پس زمینه تیره
مقادیری که در بالا ذکر شد می تواند برای رنگ روشن متون در پس زمینه تیره نیز کاربرد داشته باشد، با این تفاوت که برای متون دارای ارزش کمتری بهتر آن است که از 30% شفافیت به جای 38% استفاده شود.
دیگر المان ها
المان هایی مانند آیکون ها و جداکننده ها دارای hex value برای رنگ سیاه و سفید می باشند که موجب می شوند این المان ها بر روی هر رنگی خوانا باشند.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In