• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی-طراحی متریال

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی-طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی

​خطوط مبنا و معیار‌ها برای کامپیوتر رومیزی-طراحی متریال

خطوط مبنا و فاصله گذاری برای کامپیوتر برگرفته از قوانین تبلت و موبایل می‌باشد، بسته به اندازه صفحه نمایش.

نمایش تمام صفحه کامپیوتر

صفحه‌های دارای تغییر اندازهنسبت خطوط مبنا
نسبت طول به عرض یک المان (که به آن نسبت صفحه یا aspect-ratio گفته میشود) هم برای المان‌های UI به کار میرود و هم برای اندازه صفحه نمایش. این نسبت به صورت پهنا:ارتفاع نوشته میشود.
این نسبت‌های صفحه به شما توصیه میشود:
۱۶:۹
۳:۲
۴:۳
۱:۱
۳:۴
۲:۳

برای مثال:
. نسبت صفحه ۱:۱ به مفهوم آن است که یک المان دارای ارتفاع و پهنای یکسان است
. یک تصویر دارای پهنای ۳۶۰dp با نسبت تصویر ۲:۳ دارای ارتفاعی ۵۴۰ می‌باشد.

با استفاده از فرمول زیر ارتفاع و پهنای المان خود برای یک نسبت تصویر داده شد حساب کنید. نسبت تصویر همیشه به عنوان یک کسر نوشته میشود. برای مثال ۳:۲ به صورت ۳/۲ نوشته میشود.
پهنا = نسبت تصویر * ارتفاع
ارتفاع = پهنا / نسبت تصویر

پهنای صفحه نمایش

نمونه پهنای صفحه نمایش برای موبایل

پهنای المان

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In