طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co

متریال دیزاین(Material Design)

 

پیکسل‌های Density-independent یا dp

پیکسل‌های Density-independent یا dp

پیکسل‌های Density-independent یا dp

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

واحدها و اندازه ها در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

Layout یا طرح بندی سایت در طراحی متریال

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

نوشتار جهانی‌

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

بزرگ نویسی و نقطه گذاری

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

لحن کلام در نگرش محتوای سایت

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش سوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش دوم

نوشتار در طراحی متریال - بخش دوم

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

نوشتار در طراحی متریال

مرجع دسته بندی زبان

مرجع دسته بندی زبان

مرجع دسته بندی زبان

سطر جدید

سطر جدید

سطر جدید

دیگر نکات تایپوگرافی

دیگر نکات تایپوگرافی

دیگر نکات تایپوگرافی

ارتفاع خط

ارتفاع خط

ارتفاع خط در طراحی متریال

متون دارای حروف کشیده

متون دارای حروف کشیده

متون دارای حروف کشیده

متون متراکم

متون متراکم

متون متراکم

استایل ها

استایل ها

استایل ها

طرح حروف

طرح حروف

طرح حروف

تایپوگرافی در طراحی متریال

تایپوگرافی در طراحی متریال

تایپوگرافی در طراحی متریال

ادغام UI بخش دوم

ادغام UI بخش دوم

ادغام UI بخش دوم