طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

نوارهای پیشرفت و فعالیت

تاریخ درج:
خلاصه

در زمانی که برنامه شما در حال بارگذاری محتوا میباشد، میتوانید با استفاده از یک نوار پیشرفت تغییرات ظاهری را تا لود شدن کامل محتوا در صفحه به حداقل برسانید. برای مثال، در هنگام refresh باید یک نوار پیشرفت خطی یا دایره ای نمایش داده شود.

نوارهای پیشرفت و فعالیت

نوارهای پیشرفت و فعالیت

در زمانی که برنامه شما در حال بارگذاری محتوا میباشد، میتوانید با استفاده از یک نوار پیشرفت تغییرات ظاهری را تا لود شدن کامل محتوا در صفحه به حداقل برسانید. برای مثال، در هنگام refresh باید یک نوار پیشرفت خطی یا دایره ای نمایش داده شود.

انواع نوارهای پیشرفت (مشخصه های عملیات) :

زمانی که نوارهای پیشرفت معلوم و نمایان هستند، مدت زمان کامل شدن عملیات را (به صورت پر شدن از 0 تا 100) نمایش میدهند. و زمانی که این نوارها غیرمعلوم هستند از کاربر میخواهند که تا تمام شدن عملیات منتظر بماند و نیازی به نمایش مدت زمان انجام عملیات نمیباشد.
هم نوارهای پیشرفت خطی و هم دایره ای هر دو میتوانند معلوم و یا غیر معلوم باشند.

خطی :

نوار پیشرفت خطی همواره از 0 تا 100 کامل میشود و هرگز مقدار آن کم نمیشود. این نوار در لبه هدر قرار میگیرد یا به صورت یک برگه ظاهر شده و ناپدید میشود.
برای چندین عملیات پشت سر هم از نوار پیشرفت به صورت کلی استفاده نمایید نه برای هر یک از عملیات ها.انواع نوارهای پیشرفت خطی


لود شدن ویدئو به صورت بافر


لود شدن یک صفحه

دایره ای :
نوار پیشرفت میتواند همراه با یک دکمه عملیاتی باشد.

رفتار :

بارگذاری در چندین فاز


لود شدن در یک فاز (محتوا در صفحه هست و محتوای جدید لود شده و اضافه میشود)


لود شدن در دو فاز (کانتینر وجود دارد و سپس محتوا در آن لود میشود)لود شدن کل محتوا به صورت یکباره


مطلب بعدی -> کنترل های انتخابی

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

4.7 /5 20 5 1

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In