طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

اطلاعیه (notification) در طراحی متریال

تاریخ درج:
خلاصه

طراحی سایت، یادگیری متریال دیزاین، اطلاعیه چیست، notification در طراحی متریال

اطلاعیه (notification) در طراحی متریال

فقط اندروید
اطلاعیه ها کاربران برنامه را درباره رویدادهای زمانی و مرتبط در برنامه مطلع میکنند.
میتوانید برای مطلع ساختن کاربر از پیام های رسیده از دوستانش یا نمایش میزان پیشرفت برنامه جدید در حال نصب و بسیاری کاربردهای دیگر از اطلاعیه ها استفاده نمایید.
از آنجایی که اطلاعیه ها ایجاد وقفه میکنند از آن ها در صورت لزوم استفاده نمایید.
اطلاعیه ها باید با تمام دستگاه های کاربر همگام سازی(sync) شوند.

اجزاء اطلاعیه

•آیکون برنامه که اطلاعیه را ایجاد میکند.
•عنوان
•متن ثانویه
•مهر زمان

اطلاعیه ها چگونه اولویت بندی میشوند ؟

  • مهر زمان
  • سطح اولویت تعریف شده
  • زمان آخرین اطلاعیه

وقفه را به حداقل برسانید

اطلاعیه ها زمانی که کاربران در حال کار در برنامه هستند آن ها را درباره رویدادهایی در برنامه مطلع میکنند. از آنجایی که اطلاعیه ها وقفه ایجاد میکنند باید در صورت لزوم از آن ها استفاده شود.
اطلاعیه ها نباید برای موارد ذیل استفاده شوند :
•اطلاعاتی که به طور متداول در صفحه هستند. مانند صفحه چت
•عملیات های فنی که نیازی به شرکت کاربر ندارند.
•خطاهای موقت و گذرا که بدون دخالت کاربر قابل حل میباشند.

اطلاعیه ها باید قابل کنترل و آپشنال باشند

کاربران همواره باید قابلیت کنترل اطلاعیه ها را داشته باشند. به کاربران امکان بستن یا تغییر اطلاعیه در تنظیمات برنامه را بدهید.

تعامل های اجتماعی را اولویت دهید

از اطلاعیه ها برای رویدادهایی که افراد دیگر هم در آن ها اشتراک دارند استفاده نمایید.

درخواست چت شامل یک کاربر میباشد که در حال حاضر منتظر پاسخ فرد مقابل است.

کاربر را در مورد اطلاعاتی که حساس به زمان بوده و زمان مشخصی دارند مطلع نمایید.

به روز رسانی شبکه های اجتماعی به ندرت وقفه ایجاد میکنند. و عملیات های دیگر مانند ذخیره شدن یک مطلب که نیازی به تعامل کاربر ندارند معمولاً نیازی به اطلاعیه هم ندارند.

اطلاعیه ها را شخصی سازی نمایید

در اطلاعیه هایی که از طرف فردی دیگر فرستاده شده، تصویر آن فرد را قرار دهید.
آیکون برنامه هم در کنار تصویر فرد نمایش داده میشود.

اطلاعیه ای که تصویر فرد ارسال کننده پیام و محتوای آن را نمایش میدهد

زمانی که کاربر وارد یک اطلاعیه میشود، او را به محل مناسب راهبری و هدایت نمایید. برای مثال باز کردن جزئیات پیام

اطلاعیه ها را اولویت بندی نمایید

اندروید این امکان را فراهم میکند که اطلاعیه ها را اولویت بندی و مشخص کنید که هر اطلاعیه به نسبت اطلاعیه های دیگر چه زمانی ظاهر شود. این عمل تضمین میکند که کاربر همواره مهم ترین اطلاعیه ها را ببیند. سطوح اولویت برای اطلاعیه ها عبارتند از :
سطوح اولویت ماکسیمم، بالا و پیش فرض :
•شامل فرد دیگری هم باشد.
•حساس به زمان باشد.
سطوح پایین مینیمم اولویت
•شامل افراد دیگر نباشد.
•حساس به زمان نباشد.
•حاوی محتوایی باشد که ممکن است توجه کاربر را جلب نماید ولی آن چنان هم مهم نباشد.
اولویت کاربرد
ماکسیمم: برای اطلاعیه های مهم که به کاربر درباره یک رویداد با زمان مشخص یا انجام کاری قبل از ادامه عملیاتشان هشدار میدهد.
بالا: برای ارتباطات مهم مانند پیام ها یا چت ها با محتوایی که برای کاربر جذاب و مهم میباشد.
پیش فرض: برای کلیه اطلاعیه هایی که در هیچ کدام از دو گروه بالا نیستند.
پایین: برای اطلاعیه هایی که میخواهیم کاربر را مطلع سازیم ولی اورژانسی و مهم نیستند. این اطلاعیه ها در پایین لیست یا صفحه ظاهر میشوند و گزینه مناسبی برای نمایش به روز رسانی ها میباشند.
مینیمم: برای اطلاعات پس زمینه مانند وضعیت آب و هوا یا اطلاعات مکانی. این اطلاعیه های در نوار وضعیت نمایش داده نمی شوند.

اطلاعیه ها را دسته بندی نمایید

اطلاعیه خود را در مناسب ترین دسته بندی از پیش تعریف شده قرار دهید. سیستم رابط کاربری از اطلاعات ذیل برای رتبه بندی و فیلتر کردن اطلاعیه ها استفاده میکند:
دسته بندی توضیحات
تماس: دریافت تماس (ویدئویی یا صوتی) یا درخواست ارتباطات همزمان مشابه
پیام: دریاف پیام (sms, چت وغیره )
ایمیل: پیام انبوه غیر همزمان (ایمیل)
رویداد: رویداد تقویم
تبلیغات: تبلیغات
هشدار: تایمر یا هشدار
پیشرفت: پیشرفت عملیات طولانی در پس زمینه
اجتماعی: به روز رسانی شیکه های اجتماعی
خطا: خطا در عملیت پس زمینه یا تأیید اعتبار
سیستم: به روز رسانی سیستم یا دستگاه
وضعیت: اطلاعات حال حاضر دستگاه یا یک وضعیت

اطلاعیه ها را خلاصه کنید

چنانچه چندین اطلاعیه از نوع مشابه وجود دارند، آن ها را با هم ترکیب کرده خلاصه نمایید و به صورت یک اطلاعیه نمایش دهید.
اطلاعیه خلاصه تعداد اطلاعیه های مشابه را که ترکیب شده و خلاصه شده اند نمایش میدهد.

از آیکون های متمایز استفاده کنید

آیکون های مربوط به اطلاعیه های در حال انتظار در سیستم باید قابل تشخیص و متمایز باشند.
آیکون های اطلاعیه باید :
•از آیکون های اطلاعیه های اندروید متمایز باشند.
•از نظر ظاهری ساده باشند.
•به رنگ سفید مات باشند.
•پس زمینه شفاف داشته باشند.


آیکون های اطلاعیه نباید :
•نور را کم کنند یا سایه ایجاد کنند.
•از رنگ استفاده کنند.
•پس زمینه سفید داشته باشند.

محتوا

ساختار پایه

کلیه اطلاعیه ها باید حاوی عناصر ذیل باشند:
•آیکون برنامه منبع
•عنوان و متن ثانویه
•نقشه سایت
نوع اطلاعیه هم در صورت نیاز میتواند در ساختار اطلاعیه قرار بگیرد.
در ساختارهایی که شامل اطلاعات فرستنده هستند میتوان آیکون برنامه را با عکس فرستنده ترکیب نمود.

اطلاعیه حاوی آیکون، عنوان، متن اضافی و نقشه سایت


انواع اطلاعیه (در بالای صفحه)
حاشیه چپ و راست : 8dp
حاشیه بالای عنوان : 16dp
حاشیه پایین عنوان : 8dp
padding بالا و پایین آیکون : 12dp
پهنای ناحیه آیکون: 72dp
حاشیه پایین متن اضافی: 16dp
اطلاعیه های شخصی (در وسط صفحه)
حاشیه چپ و راست : 8dp
حاشیه بالای عنوان : 16dp
حاشیه پایین عنوان : 8dp
padding بالا آیکون : 12dp
padding پایین آیکون : 8dp
پهنای ناحیه آیکون : 72dp
حاشیه پایین متن اضافی : 16dp
اطلاعیه های خلاصه (پایین صفحه)
حاشیه چپ و راست : 8dp
حاشیه بالای عنوان : 16dp
حاشیه پایین عنوان : 8dp
حاشیه بالا و پایین آیکون : 12dp
پهنای ناحیه آیکون : 72dp
حاشیه پایین عنوان : 8dp
حاشیه بالا و پایین فرستنده : 12dp

ساختارهای گسترده

میتوانید تعیین کنید که اطلاعیه تا چه حد حاوی جزئیات باشد مانند:
• چند خط اول یک پیام
• تصویر پیش نمایش به صورت بزرگ
• پیام به طور کامل
کاربر میتواند با فشار دادن یا کشیدن از ساختار خلاصه و فشرده به ساختار گسترده انتقال یابد.

اطلاعیه با یک رویداد بر روی یک دستگاه قابل حمل

اطلاعیه خلاصه بر روی یک دستگاه قابل حمل


اطلاعیه گسترده بر روی یک دستگاه قابل حمل

عملیات ها

اندروید عملیات ها را در پایین یک اطلاعیه نمایش میدهد. کاربران به راحتی میتوانند از طریق این عملیات ها کارهای معمول خود را انجام دهند بدون اینکه نیازی به باز کردن برنامه اصلی باشد.
عملیات ها باید :
•حساس به زمان و معنادار باشند.
•مناسب و مرتبط با محتوا باشند.
عملیات ها نباید :
•مبهم باشند.
•یک عملیات در اطلاعیه دوبار تکرار شود مانند عملیات خواندن پیام (read) یا باز کردن پیام (open) که هر دو در واقع یک نتیجه خواهند داشت.
مشخصات :
•حداکثر 3 عملیات در هر اطلاعیه
•هر عملیات یک آیکون و یک نام دارد.
•عملیات ها در اطلاعیه های گسترده نمایش داده میشوند در غیر اینصورت پنهان هستند.


اطلاعیه با دو عملیات

مهر زمان

مهر زمان باید زمان اتفاق افتادن رویداد را مشخص نماید. مهر زمان نباید با زمان فرستاده شدن اطلاعیه تنظیم شود فقط در صورتی ممکن است که زمان فرستادن اطلاعیه با زمان رویداد یکسان باشد.
اطلاعیه ها از طریق آیکون ها در نوار وضعیت مشخص میشوند.
لمس کردن اطلاعیه باعث باز شدن برنامه مربوط به آن میشود. کشیدن اطلاعیه به سمت چپ یا راست آن را حذف میکند.

اطلاعیه های در حال اجرا

اطلاعیه های در حال اجرا کاربر را همواره از فرآیندهای پشت صحنه و وضعیت عملیات در حال انجام مطلع میسازند.
کاربر نمی تواند به صورت دستی این اطلاعیه ها را حذف نماید.

پخش کننده موزیک آهنگ در حال پخش را در سیستم اطلاعیه نمایش میدهد تا زمانی که پخش آهنگ متوقف شود.

صفحه در حالت قفل

از آنجایی که اطلاعیه ها در صفحه در حالت قفل شده هم نمایش داده میشوند، حفظ امنیت و اطلاعات خصوصی کاربر مسئله مهمی میباشد. اطلاعیه ها معمولاً حاوی اطلاعات حساسی هستند که نباید همه قادر به دیدن آن ها بر روی صفحه باشند.

مثالی از اطلاعیه بر روی صفحه در حالت قفل در یک برنامه sms که اطلاعیه ها را با متن پیام، نام فرستنده و آیکون نمایش میدهد. محتوای اطلاعیه تنها زمانی که قفل گوشی باز شود قابل نمایش است.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

4.5 /5 20 5 1

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In