طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

عملیات ها در طراحی متریال

تاریخ درج:
خلاصه

عملیات اصلی در یک کارت معمولاً خود همان کارت میباشد. عملیات های تکمیلی میتوانند بسته به نوع محتوای کارت و خروجی مورد انتظار آن، از کارتی به کارت دیگر متغیر باشند برای مثال پخش کردن یک فیلم یا باز کردن یک کتاب. داخل کارت ها در یک مجموعه، عملیات ها را به طور سازگار با هم قرار دهید.

عملیات ها در طراحی متریال

عملیات ها :

عملیات اصلی در یک کارت معمولاً خود همان کارت میباشد.
عملیات های تکمیلی میتوانند بسته به نوع محتوای کارت و خروجی مورد انتظار آن، از کارتی به کارت دیگر متغیر باشند برای مثال پخش کردن یک فیلم یا باز کردن یک کتاب. داخل کارت ها در یک مجموعه، عملیات ها را به طور سازگار با هم قرار دهید.

عملیات های تکمیلی :

عملیات های تکمیلی داخل کارت به طور واضحی با استفاده از آیکون ها، متن و کنترل های ui نمایش داده میشوند و معمولاً در قسمت پایین کارت قرار میگیرند.
عملیات های تکمیلی را محدود به دو عملیات کنید به همراه یک منوی سرریز.


کارت به همراه ناحیه عملیاتی، رسانه (rich media) و متن پشتیبانی


کارت به همراه دو ناحیه عملیاتی، هدر دلخواه، رسانه، متن پشتیبانی و عملیات های تکمیلی


کارت به همراه 4 ناحیه عملیاتی، هدر انتخابی، رسانه و عملیات های تکمیلی


کارت به همراه دو ناحیه عملیاتی، هدر دلخواه، متن پشتیبانی و عملیات های تکمیلی

کنترل های ui :

کنترل های ui مانند اسلایدر که در یک خط با محتوای اصلی قرار میگیرند میتوانند حالت نمایش محتوای اصلی را تغییر دهند. برای مثال، یک اسلایدر برای انتخاب روز، ستاره ها برای رتبه دادن به محتوا یا یک دکمه بخش بندی شده برای انتخاب بازه زمانی.

منوی سرریز :

منوی سرریز (دلخواه) معمولاً در گوشه راست بالای کارت قرار میگیرد اما چنانچه باعث بهبود ساختار و خوانایی شود میتواند در گوشه پایین راست هم قرار بگیرد.
مراقب باشید که منوی سرریز را با تعداد عملیات های زیاد لبریز نکنید.

این کارت حاوی کنترل های ui در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.


این کارت حاوی دکمه های بخش بندی شده در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.


این کارت حاوی یک کنترل اسلایدر در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.


این کارت حاوی کلید (tab) در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.

عملیات های اضافی :

لینک های موجود در یک خط در داخل محتوای متنی به شدت اذیت کننده هستند.
اگرچه کارت ها میتوانند چندین عملیات، کنترل های ui منوی سرریز را پشتیبانی کنند اما با احتیاط از آن ها استفاده کنید و به یاد داشته باشید که کارت ها نقاط ورودی به اطلاعات پیچیده تر با جزئیات بیشتر، هستند.

از کارت ها به عنوان نقاط ورودی به اطلاعات با جزئیات بیشتر استفاده کنید.


کارت ها متن و عکس را به همراه نقطه ورودی به اطلاعات با جزئیات بیشتر ارائه میکنند. کارت ها را با اطلاعات یا عملیات های اضافی پر نکنید. لینک های موجود در یک خط در داخل محتوای متنی به شدت اذیت کننده هستند.


ادامه مطلب -> بلوک های محتوا

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

4.5 /5 20 5 1

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In