طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
 • Telegram
 • Google Plus
 • Linked In

تنظیمات (settings) در طراحی متریال

تاریخ درج:
خلاصه

طراحی سایت، طراحی متریال، متریال دیزاین، آموزش متریال دیزاین، تنظیمات یا settings در متریال دیزاین

تنظیمات (settings) در طراحی متریال

تنظیمات برنامه به کاربر امکان میدهد تا سرویس ها و بخش های مختلف برنامه را به دلخواه خود تنظیم نماید.
تنظیمات برنامه را همواره با برچسب "تنظیمات" یا "settings" نمایش دهید.

آپشن های قرارگیری تنظیمات

 • راهبری جانبی
 • منوی نوار ابزار

اجزاء تنظیمات

 • برچسب ها
 • متن ثانویه
 • تنظیمات سوئیچ کردن یا چک باکس
 • وضعیت

مکان قرارگیری تنظیمات برنامه

کلیه تنظیمات یک برنامه باید با برچسب "تنظیمات" نمایش داده شود. هرگز از کلمه های مشابه و هم معنی مانند "آپشن ها" (options) یا "ترجیح ها" (preferences) استفاده نکنید.

راهبری جانبی

چنانچه راهبری جانبی برای مثال راهبری کشویی وجود داشته باشد، گزینه تنظیمات را پایین همه آیتم ها به جز آیتم "help & feedback" قرار دهید.

برنامه هایی که راهبری ندارند :

تنظیمات را در منوی نوار ابزار در پایین همه آیتم ها به جز " help & feedback" قرار دهید.


تنظیمات در راهبری کشویی


تنظیمات در منوی نوار ابزار

تنظیمات باید به درستی سازماندهی شده، قابل پیش بینی و دارای آپشن های قابل مدیریت باشد.
ارائه پیش نمایش
کاربر باید بتواند به سرعت تمامی تنظیمات موجود و مقادیر فعلی آن ها را ببیند.
در صورت وجود آیتم های بسیار در تنظیمات، سعی کنید آیتم هایی را که بیشتر مورد توجه کاربر و کاربردی تر هستند در اولویت قرار دهید. تنظیمات کم اهمیت تر میتوانند گروه بندی شده و به صفحه خودشان منتقل شوند.


تنظیمات مهم در بالای لیست نمایش داده میشوند.

انتخاب تنظیمات مناسب

تنظیمات باید :
•حاوی ترجیحات و موارد لخواه کاربر باشد.
•حاوی عملیات هایی باشد که کاربران کمتر نیاز دارند آن ها را به صورت پیوسته انجام دهند.
تنظیمات نباید :
•حاوی عملیات هایی باشد که پیوسته انجام میشوند (این نوع آیتم ها را در نوار ابزار قرار دهید).
•حاوی اطلاعات مربوط به برنامه باشد مانند شماره نسخه برنامه یا اطلاعات گواهی نامه های برنامه (این اطلاعات باید در صفحه help قرار بگیرند.)
•مدیریت حساب های کاربری (این نوع عملیات ها را در داخل جریان اصلی برنامه خود قرار دهید برای مثال در داخل یک راهبری یا منوی جانبی)
مقدار اولیه برای هر کدام از آیتم های تنظیمات باید :
•حالت پیش فرض که بیشتر کاربران ترجیح میدهند را نمایش دهد.
•خنثی بوده و انتخاب آن ریسک کمی داشته باشد.
•میزان مصرف باتری یا اینترنت کمی داشته باشد.
•تنها زمانی وقفه ایجاد کند که عملیات مهم میباشد.

گروه بندی تنظیمات

در تنظیماتی که آیتم های بسیاری دارند آیتم ها را گروه بندی کرده و به صورت لیست های کوتاه نمایش دهید.
تعداد 7 آیتم یا کمتر را به هیچ وجه گروه بندی نکنید.

بین 9تا 10 آیتم

آیتم های مرتبط را در یک یا دو بخش قرار دهید.
برای آیتم هایی که نمی توانند گروه بندی شوند:
چنانچه مهم هستند آن ها را در ابتدای لیست بدون هیچ گروه یا بخش قرار دهید.
در غیر این صورت آن ها را در انتهای لیست تنظیمات در گروهی با نام "دیگر" یا "other" به ترتیب اهمیت قرار دهید.

11 تا 15 آیتم

آیتم های مرتبط را در 2 یا 4 بخش گروه بندی کنید.

16 آیتم یا بیشتر

آیتم های مرتبط را در 4 گروه یا بیشتر در یک زیرصفحه قرار دهید.


تنظیمات گروه بندی شده برای وقفه ها


تنظیمات مرتبط گروه بندی شده در یک زیرصفحه

برچسب ها و متن های ثانویه

برچسب ها

متن برچسب ها باید کوتاه و معنی دار باشد.
در برچسب ها باید :
•تنها برخی اسم های خاص و حرف اول هر برچسب باید بزرگ باشد (در حالت انگلیسی).
•به جای استفاده از کلمه های منفی مانند "Don’t" یا "Never" از اصطلاحات خنثی تر مانند "Block" استفاده کنید.
•از شخصی سازی برچسب ها بپرهیزید. یعنی کلمات کلی باشند مانند "اطلاعیه ها" (Notifications)
در برچسب ها نباید :
•از اصطلاحات خیلی عمومی مانند تغییر دادن (change, modify)، ویرایش (edit)، مدیریت(manage)، انتخاب(select, choose) و ... استفاده نکنید.
•تکرار کلمه های به کار رفته در نام گرو ها یا زیرصفحه
•از اصطلاحات خاص و تکنیکی استفاده نکنید مگر اینکه اکثر کاربرانتان با آن ها آشنا باشند.

متن ثانویه

متن ثانویه، اختیاری میباشد. اگر متن برچسب به اندازه کافی مفهوم و مشخص است دیگر نیازی به استفاده از متن ثانویه نمی باشد.


از تکرار کلمات موجود در برچسب در متن ثانویه خودداری نمایید.

تنظیمات چک باکس یا سوئیچ

تنظیماتی که نیاز به توضیحات کوتاه دارند، یک خط توضیح مختصر به زیر برچسب آن ها اضافه میشود. این توضیحات باید :
•مشخص کنند که در صورت فعال کردن آن آیتم چه اتفاقی خواهد افتاد.
•حاوی کلماتی باشند که در برچسب به کار نرفته اند.


توضیحات را با یک فعل شروع کنید.

تنظیماتی که نیاز به توضیحات طولانی تر دارند، میتوانند توضیحات را به یک زیرصفحه اضافه نمایند.


در پایین برچسب، متن وضعیت را به صورت "On" یا "Off" نمایش دهید.


سوئیچ را به تنهایی اضافه کرده و توضیحاتش را در یک زیرصفحه قرار دهید.

تنظیمات دیگر

برای تنظیماتی که به شکل سوئیچ یا تعویضی نیستند، متن ثانویه باید وضعیت فعلی آن تنظیمات را نمایش دهد.


راهنمای نوشتاری

نوشته ها باید کاملاً واضح و روشن و قابل فهم باشند.

از کلمات کلیدی که تنظیمات را به دقت توصیف میکنند، استفاده نمایید.


چنانچه کاربر هیچ قفلی برای صفحه تعریف نکرده باشد، متن ثانویه باید "None" باشد.


تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

4.5 /5 20 5 1

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

 • Telegram
 • Google Plus
 • Linked In