طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

منوی راهبری جانبی (side nav) در طراحی متریال

تاریخ درج:
خلاصه

راهبری جانبی

منوی راهبری جانبی (side nav) در طراحی متریال

منوهای راهبری جانبی :

در صورت وجود میتوانند به صورت دائم نمایش داده شوند یا به صورت موقتی شناور باشند(overlay). منوهای جانبی میتوانند در چپ یا راست صفحه نمایش قرار گیرند.


صفحه موبایل

منوی راهبری جانبی

ساختار :

منوهای راهبری جانبی میتوانند به صورت دائمی و ثابت نمایش داده شوند یا به صورت موقتی شناور باشند. منوهای راهبری موقتی بر روی محتوا باز میشوند در حالی که منوهای راهبری ثابت در کنار یا زیر محتوا قرار میگیرند.
اندازه صفحه نمایش میتواند تعیین کند که یک پنل ثابت باشد یا شناور. با وجود فضای کافی، پنل میتواند ثابت باشد و محتوا به صورت responsive تنظیم میشود. چنانچه فضا ناکافی باشد، پنل باید به صورت شناور باشد.

معیارها :

موبایل :

پهنا : 56dp - پهنای صفحه
حداکثر پهنا : 320dp
حداکثر پهنا تنها زمانی که از راهبری چپ استفاده کنید، اعمال میشود. در زمان استفاده از راهبری راست، پنل میتواند کل پهنای صفحه نمایش را پوشش دهد.

desktop :

حداکثر پهنا برای راهبری چپ 400dp میباشد. راهبری راست میتواند متناسب با محتوا تغییر نماید.


منوی راهبری جانبی سمت چپ در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت راست در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت چپ در desktop

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

4.5 /5 20 5 1

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In