• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

چرا مشتریان شما به مخاطبین خود اهمیت نمی دهند و چگونه می توانید این اهمیت را ایجاد کنید؟

چرا مشتریان شما به مخاطبین خود اهمیت نمی دهند و چگونه می توانید این اهمیت را ایجاد کنید؟

تاریخ درج: خلاصه

طراحان وب سایت به شدت به مساله ارتباط با مخاطب و مشتری اهمیت می دهند. در حقیقت تمام اتفاقی که رخ میدهد و کلیه طراحی ها و فعالیت های طراحان برای مخاطبین می باشد.

چرا مشتریان شما به مخاطبین خود اهمیت نمی دهند و چگونه می توانید این اهمیت را ایجاد کنید؟


طراحان وب سایت به شدت به مساله ارتباط با مخاطب و مشتری اهمیت می دهند. در حقیقت تمام اتفاقی که رخ میدهد و کلیه طراحی ها و فعالیت های طراحان برای مخاطبین می باشد. اما برخی از فراد و تجارت ها هستند که در به مخاطب خود اهمیت نمی دهند. 
بیایید رو راست باشیم اینگونه هم نیست که صاحبان تجارت به مخاطبین خود اهمیت ندهند اما به هنگام تصمیم گیری های خود به آنها را در نظر نمی گیرند. شما برای آنکه بتوانید این افراد را قانع کنید تا مخاطب خود را در اولویت قرار دهند باید دو هدف را دنبال کنید:
اول مشتری خود را وادار کنید تا به مخاطب خود فکر کند، دوم آنکه ضررهای ناشی از نادیده گرفتن مخاطبین را برای مشتری خود بازگو کنید. 
اولین قدم آن است که شما توجه مشتری خود را به نیازهای مخاطبش جلب کنید. این امر ممکن است بسیار واضح بنظر برسد اما به ندرت به آن توجه نمی شود. اغلب مشتری های شما نقش خود را در روندهای طراحی سایت نمی دانند و تصور می کنند که فقط شما به عنوان یک طراح باید به این امر اهمیت بدهید. به مشتری خود گوش زد کنید که وکیل مخاطبین خود می باشد. از آن ها بخواهید تا به عنوان مخاطبین خود فکر کنند و نیازهای مخاطب خود را در اولویت قرار دهند. 
پس از این مرحله به مشتری خود ضررهای ناشی از بی توجهی به مخاطبین را گوش زد کنید و بگویید که در صورتی که این اتفاق نیافتد چگونه کلیه این تلاش ها برای جذب مخاطب می تواند با شکست رو به رو شود. در صورتی که موفق شوید نقش مشتری خود را در روند طراحی سایت به او نشان دهید، طراحی شما می تواند با موفقیت بهتری شناخته شود.

 


تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In