قلاب امکان خرید مستقیم و آنلاین و یا خرید از طریق هدایت مشتری به سایت یا راه های تماس فروشنده باتوجه به روش انتخابی فروشندگان را فراهم می سازد. طراحی و پیاده سازی قلاب توسط تیم طراحی سایت وب وان پیاده سازی و اجرا شده است.
از جمله ویژگی های سایت به شرح زیر است
1- زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine
2- استفاده از Material Design
3- قابلیت بروز رسانی خودکار بر اساس تکنولوژی های جدید
4- طراحی قالب به صورت اختصاصی
5- طراحی قالب به صورت واکنش گرا
021-41658