طراحی سایت فن آوران نرم افزار هایا

وب سایت جدید شرکت مهندسی نرم افزار هایا

وب سایت جدید شرکت مهندسی نرم افزار هایا

از جمله ویژگی های سایت به شرح زیر است
1- زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine
2- استفاده از Material Design
3- قابلیت بروز رسانی خودکار بر اساس تکنولوژی های جدید
4- طراحی قالب به صورت اختصاصی
5- طراحی قالب به صورت واکنش گرا

021-41658