• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

ویژگی های متریال

ویژگی های متریال

تاریخ درج: خلاصه

طراحی سایت، متریسال دیزاین، آموزش متریال دیزاین، ویژگی های متریال دیزاین، آشنایی با متریال دیزاین

ویژگی های متریال

متریال دارای ویژگی های مشخص و تغییر ناپذیر و رفتارهای ذاتی می باشد. درک این ویژگی ها به شما کمک می کند تا متریال را به شیوه ای استفاده نمایید که دیدگاه طراحی متریال را در بر گیرد.

ویژگی های فیزیکی

متریال دارای بعدهای x و y متغیر (که با dp اندازه گیری میشوند) و همچنین ضخامت واحد 1dp میباشد.
نکات مهم:
طول و عرض متریال میتواند تغییر نماید.
ضخامت متریال همیشه 1 dp میباشد.
متریال باعث به وجود آمدن سایه میشود.
سایه ها نشان دهنده تغییر ارتفاع نسبی میان المان های متریال میباشند.
سایه ها هرگز توسط رنگ آمیزی متریال تخمین زده نمی شوند.
محتوا همیشه بر روی متریال نشان داده میشود، در هر شکل و رنگی. محتوا ضخامتی به متریال اضافه نمی کند.
متریال میتواند در هر شکل و رنگی به تصویر کشیده شود.
محتوا میتواند به صورت مستقل از متریال رفتار نماید، اما محدود به چهارچوب های متریال خواهد بود.
متریال جامد است. رویدادهای ورودی نمی توانند از متریال عبور کنند. رویدادهای ورودی تنها بر متریال پیش نما تأثیر میگذارند.
چندین المان متریال نمی توانند به صورت هم زمان در فضا یک نقطه را اشغال نمایند. استفاده از تغییر سطح به منظور جداسازی المان های متریال، یکی از شیوه های جلوگیری از قرارگیری چندین المان متریال در یک نقطه در فضا به صورت هم زمان میباشد.
متریال نمی تواند از دیگر متریال عبور نماید.
برای نمونه، یک صفحه از متریال نمی تواند از صفحه دیگر متریال به هنگام تغییر سطح عبور نماید.

تغییر شکل متریال:

متریال میتوانند تغییر شکل دهند.
متریال تنها میتواند در صفحه خود بزرگ یا کوچک شود.
متریال هرگز خم یا تا نمی شود.
صفحه های متریال میتوانند به یکدیگر بپیوندند و تبدیل به یک تک صفحه متریال شوند.
متریال هنگامی که از یکدیگر جدا میشوند میتوانند دوباره ترمیم شوند. برای نمونه، هنگامی که شما بخشی از یک متریال را از یک صفحه حذف میکنید، آن صفحه از متریال دوباره تبدیل به کل صفحه متریال شما خواهد شود.

حرکت متریال:

متریال میتواند به صورت خود به خود در هر جای محیط تولید شود و یا از بین برود.
متریال میتواند در طول هر محوری حرکت کند.
حرکت محور z عموماً نتیجه تقابل کاربر با متریال میباشد.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In