• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

سایه ها در طراحی متریال

سایه ها در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

سایه ها در طراحی متریال

سایه ها در طراحی متریال

سایه یک مشخصه بصری بسیار مهم برای عمق و حرکت جهت دار اجسام به وجود می آورد. سایه تنها یک مشخصه بصری میباشد که مقدار تفکیک میان سطوح را مشخص میسازد. ارتفاع یک شیء نشان دهنده نمود سایه آن میباشد.
بدون سایه هیچ چیز دیگری نمی تواند نشان دهنده یک دکمه از سطح یک background جدا می باشد. سایه های مجعد نشان دهنده آن می باشند که دکمه ها و صفحه آبی المان های مجزایی هستند. با این حال، سایه های آن ها به قدر شبیه به هم می باشد که اینگونه بنظر می رسد که هردو در یک ارتفاع قرار دارند.
سایه های ملایم تر و بزرگ تر نشان می دهنده که یک دکمه در ارتفاع بیشتری نسبت به صفحه آبی با سایه مجعد قرار دارد.
در حرکت، سایه موجب به وجود آمدن یک ویژگی کاربردی برای جهت حرکت اجسام می باشد و همچنین نشان می دهد که فاصله میان سطوح در حال افزایش می باشد یا کاهش.
بدون وجود سایه برای نشان دادن ارتفاع، مشخص نخواهد بود که جسم در حال کاهش ارتفاع می باشد یا افزایش.
سایه با افزایش ارتفاع ملایم تر و بزرگ تر می شود و به هنگام کاهش ارتفاع مجعدتر و کوچک تر خواهد بود.
وجود سایه به کاربر کمک کند تا متوجه شود که یک جسم در حال تغییر شکل و ارتفاع می باشد.
سایه های اصلی اجزا
سایه های اجزائی زیر می توانند به عنوان منابع معیار مورد استفاده قرار گیرند. در صورتی که تفاوتی میان این منابع و سایه های اجزا وجود داشته باشد، به این منابع مراجعه نمایید.
App bar
Raised button: وضعیت ایستا: 2dp وضعیت فشرده: 8dp
FAB : وضعیت ایستا: 6dp وضعیت فشرده: 12dp
Card: وضعیت ایستا: 2dp وضعیت انتخاب شده:
منوها و زیر منوها: منوها: 8dp زیر منوها: 9dp (برای هر منو یک dp اضافه میشود)
دیالوگ ها: 24dp
نوار مسیریاب و نوار سمت راست: 16dp
Modal bottom sheet: 16db
Refresh indicator: 3dp
نوار جستجو: وضعیت ایستا: 2dp وضعیت اسکرول شده: 3dp
Snackbar: 6db
سوئیچ: 1db

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In