• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

روابط اجسام در طراحی متریال

روابط اجسام در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

روابط اجسام در طراحی متریال

روابط اجسام در طراحی متریال

سلسله مراتب اجسام
اینکه شما چگونه اجسام و یا مجموعه اجسام را شناسایی می کنید در یک برنامه نشان می دهد که این اجسام در ارتباط با یکدیگر چگونه حرکت می کنند. اجسام می توانند به صورت جداگانه از هم حرکت نمایند و یا توسط اجسامی که در سلسله مراتب دارای ارتفاع بیشتری هستند محدود شوند.
کلیه اجسام بخشی از یک سلسله مراتب می باشند که بر اساس یک رابطه ولد-والد تعریف می شوند. ولد در هر یک از این روابط معرف المانی می باشد که تابع یک المان والد باشد. اجسام می توانند ولد یک سیستم و یا یک جسم دیگر باشند.
ویژگی های والد-ولد:
. هر جسم یک والد دارد
. هر جسم می تواند تعدادی ولد داشته باشد
. اجسام ولد ویژگی های قابل تغییر را از والد خود کسب می کنند، مانند جایگاه، دوران، مقیاس و ارتفاع
. اجسام ولدی که در یک سطح از سلسله مراتب قرار دارند به عنوان هم نیا در نظر گرفته می شوند
موارد استثنا
ایتم هایی که والد می باشند، مانند المان های UI، مستقل ار دیگر اجسام حرکت می نمایند. برای نمونه، دکمه های FAB با محتوا اسکرول نمی شوند. از دیگر المان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
. نوار مسیریاب کنار برنامه
. نوار عملیات
. دیالوگ ها
روابط
اینکه اجسام در ارتباط با یکدیگر چگونه واکنش نشان می دهند توسط جایگاه آن ها در سلسله مراتب والد-ولد تعیین می شود.
برای نمونه:
. ولدها حداقل تفکیک محور z را از والد خود دارند؛ دیگر اجسام میان والد و ولد قرار نمی گیرند
. در مجموعه اسکرولینگ کارت، کارت ها هم نیای یکدیگر می باشند، بنابراین همه پشت سر هم و همراه هم حرکت می کنند.
ارتفاع
اینکه شما چگونه باید ارتفاع اجسام – جایگاه آن ها در فضای z – را مشخص نمایید بسته به آن است که سلسله مراتب محتوایی که فصد ارائه آن را دارید چگونه است و آیا نیاز از یک جسم جدا از دیگر اجسام حرکت کند.
همزمان با اینکه صفحه والد اسکرول می شود، دکمه درون آن (ولد آن) نیز در صفحه اسکرول می شود.
همزمان با اینکه مجموعه کارت اسکرول می شود، کارت های ولد آن نیز اسکرول می شوند، اما دکمه FAB در جای خود باقی می ماند چرا که والد آن در حال اسکرول شدن نیست.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In