• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

ارتفاع در طراحی متریال

ارتفاع در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

ارتفاع در طراحی متریال

ارتفاع در طراحی متریال

اجسام در روند طراحی متریال شبیه به ویژگی های اجسام در دنیای فیزیکی می باشند. در دنیای فیزیکی، اجسام می توانند با یکدیگر دسته بندی شوند، اما نمی توانند از یکدیگر رد شوند. اجسام سایه به وجود می آورند و نور را بازتاب می دهند.
این ویژگی های یک مدل فضایی را به وجود می آورند که برای کاربر آشناست و می تواند به صورت سازگاری درون برنامه ها استفاده شود. مقاوم سازی این مدل فضایی موضوع بحث تغییر سطح و سایه می باشد.
ارتفاع (آندروید)
ارتفاع یک عمق و یا فاصله نسبی میان دو سطح در طول محور z می باشد.
مشخصات:
. ارتفاع به همان واحدهایی اندازه گیری می شود که محورهای x و y اندازه گرفته می شوند، عموماً به واحد dp. از آنجا که المان های متریال دارای عمق می باشند (کلیه متریال دارای ضخامت 1dp هستند)، ارتفاع، فاصله روی یک سطح تا روی یک سطح دیگر در نظر گرفته می شود.
. ارتفاع سطح یک جسم ولد، نسبتی از ارتفاع سطح یک جسم والد می باشد.
تصاویر و مقادیری که نشان داده شده اند برای برنامه های اندروید می باشند.
مقادیر مختلف ارتفاع برای دو جسم
ارتفاع ایستا
کلیه اجسام متریال، صرف نظر از اندازه، دارای یک ارتفاع ایستا، یا ارتفاع پیش فرض می باشند که تغییر نمی کند. در صورتی که ارتفاع یک جسم تغییر کند، این ارتفاع در اسرع وقت به ارتفاع ایستای خود باز خواهد گشت.
ارتفاع اجزا:
. ارتفاع ایستا برای یک جزء سازگار با برنامه می باشد (برای نمونه؛ ارتفاع FAB در یک برنامه از 6dp به 16dp در برنامه دیگر تغییر نمی کند).
. اجزا ممکن است دارای ارتفاع های ایستای متفاوتی در پلتفورم های مختلف باشند، بسته به عمق محیط (برای نمونه؛ تلویزیون دارای عمق بیشتری نسبت به موبایل یا مانیتور است).
ارتفاع واکنشی و تعادل ارتفاع دینامیک
برخی از گونه های اجزا دارای ارتفاع واکنشی می باشند، به این مفهوم که این اجزا بسته به ورودی کاربر و یا رویدادهای سیستم تغییر ارتفاع می دهند. این تغییرات ارتفاع به صورت سازگاری به کمک تعادل ارتفاع دینامیک به کار گرفته می شود.
تعادلات ارتفاع دینامیک، ارتفاع مورد نظری می باشند که یک جز به سمت آن حرکت می کند و نسبتی از شرایط ایستای جز می باشد. این تعادلات اطمینان حاصل می کنند که تغییرات ارتفاع در طول عملیات و گونه های گوناگون اجزا، سازگار باشند.
هنگامی که رویداد ورودی کامل یا کنسل شود، جز دوباره به ارتفاع ایستای خود باز می گردد.
جلوگیری از تداخل ارتفاع
اجزای دارای ارتفاع واکنشی ممکن است به هنگام حرکت میان تعادل ارتفاع دینامیک و ارتفاع ایستا، با دیگر اجزا تداخل پیدا نمایند. از آنجایی که متریال نمی تواند از میان متریال دیگر عبور کند، اجزا از تداخل با یکدیگر به هر شیوه ای جلوگیری می کنند، چه تنها برای اصول پایه هر جز و یا با استفاده از طرح کلی برنامه.
در سطح جزء، اجزا می توانند پیش از به وجود آمدن برخورد، جا به جا و یا حذف شوند. برای نمونه، یک FAB می تواند پیش از آنکه کاربر یک کارت را انتخاب کند ناپدید و یا از صفحه خارج شود.
در سطح طرح کلی، برنامه خود را به گونه ای طراحی نمایید که احتمال تداخل را به حداقل رساند. برای نمونه، FAB را در گوشه ای از صفحه قرار دهید که به هنگام کاربری، فرد دچار تداخل نشود.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In