• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

Material (ماده) چیست؟

Material (ماده) چیست؟

تاریخ درج: خلاصه

Material (ماده) چیست؟

Material (ماده) چیست؟

محیط
دنیای 3D
محیط مادی یک فضای سه بعدی می باشد و به این مفهوم است که کلیه اجسام دارای سه بعد x، y و z می باشند. محور z بر سطح صفحه نمایش عمود می باشد، به گونه ای که محور z مثبت به سمت بیننده کشیده می شود. هر صفحه material یک جایگاه واحد در محور z را به خود اختصاص می دهد و دارای ضخامت استاندارد 1 dp می باشد.
در دنیای وب، محور z برای لایه سازی استفاده می شود نه برای پرسپکتیو. دنیای 3 بعدی توسط بازی با محور y ساخته می شود.

نور و سایه
درون محیط مادی، نورهای مجازی صحنه را روشن می سازند. نور های اصلی موجب به وجود آمدن سایه های هدایت کننده می شوند در حالی که نورهای محیطی در کلیه زوایا باعث ایجاد سایه های ملایم می شوند.
سایه ها در محیط مادی توسط این دو منبع نور تولید می شوند. در توسعه اندروید، سایه ها زمانی ایجاد می شوند که منابع نور توسط صفحه های material در بخش های گوناگون محور z بلاک می شوند. در دنیای وب، سایه ها تنها زمانی ایجاد می شوند که از محور y استفاده شود. نمونه زیر نشان دهنده یک کارت به ارتفاع 6 dp می باشد.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In