• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

4 صفحه بسیار مهم در سایت شما

4 صفحه بسیار مهم در سایت شما

تاریخ درج: خلاصه

4 صفحه بسیار مهم در سایت شما

4 صفحه بسیار مهم در سایت شما

برخی از صفحه ها در سایت شما مهم تر از بقیه می باشند. ممکن است این موضوع از دید بسیاری از شما کاملاً واضح باشد، اما تجربه به ما نشان داده است که افراد حتی هنگامی که در رابطه با این موضوع اطلاع دارند نیز توجه زیادی به آن نمی کنند تا بتوانند این صفحه ها را ارتقا دهند.
به نظر ما شما می توانید با در نظر داشتن این صفحه ها به عنوان برترین و مهم ترین صفحه های موجود در یک سایت و انجام فعالیت های بسیار کوچک نتایج شناخته شدن سایت خود را به شدت تغییر دهید. هر وب سایتی متفاوت از دیگری می باشد، اما اگر بخواهیم به صورت کلی در این باره صحبت نماییم، 4 صفحه از مهمترین گزینه های هر سایت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

  • صفحه خانه
  • صفحه درباره ما
  • بلاگ
  • صفحه تماس با ما
شما باید در جهت بهینه سازی این صفحه های کمال تلاش خود را به عمل آورید و همچنین در نظر داشته باشید که در صورتی که صفحه های دیگری در سایت شما بازدیدکنندگان بیشتر دارد، آن صفحه ها را نیز به عنوان برترین صفحه در نظر بگیرید.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In