• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

استفاده از عکاسی در طراحی سایت (بخش دوم)

استفاده از عکاسی در طراحی سایت (بخش دوم)

تاریخ درج: خلاصه

قدرت یک المان بصری قوی نه تنها بسیار خارق العاده است، بلکه دلیل وجود صنعت طراحی وب سایت نیز وابسته به آن است. عکاسی حرفه ای می تواند تاثیر مثبت زیادی داشته باشد.

استفاده از عکاسی در طراحی سایت (بخش دوم)


به کیفیت عکس توجه نمایید: یک عکس با کیفیت و گرفته شده توسط عکاس حرفه ای، همان عکس صحیح و خوبی است که بالاتر به آن اشاره کردیم. در صورتی که قصد ندارید از عکاس حرفه ای و عکس های با کیفیت استفاده کنید، از طراحی مینیمال بهره ببرید. استفاده نکردن عکس بی کیفیت بهتری بکار بردن آن است. 

به ارتباط عکس و مطلب توجه نمایید: یک عکس می تواند بیانگر 1000 حرف باشد، اما برخی از این حرف ها نسبت به دیگری مرتبط تر هستند! عکس شما باید با مطلبی که ارائه می دهید بیشترین هم خوانی را داشته باشد. اگر شما فعالیت هایی مانند بیمه انجام می دهید که نمی توان خدمات آن را دقیقاً به نمایش گذاشت می توانید از تصاویر سمبولیک استفاده کنید. این سمبول ها که در کشورها و مناطق گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند، باید ساده بوده و به خوبی شناخته شوند.

به تصاویر بزرگ توجه نمایید: در صورتی که درست به این مطلب تمرکز کنید نکته آن بسیار واضح است. تصویر بزرگ تر تاثیر بصری بیشتری خواهد داشت. چرا که نه؟ در صورتی که شما یک تصویر صحیح و مناسب داشته باشید و این عکس حرفه ای و با کیفیت باشد، استفاده آن در یک سایز بزرگ (اما مناسب با طراحی) می تواند تاثیر مطلوبی در طراحی شما ایجاد کند.

 


تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In