مشخصات کلی سایت ها

 • نوع قالب: واکنش گرا(دارای نسخه مخصوص دستگاه های مختلف)
 • نوع کنترل پنل: نسخه جدید کنترل پنل قدرتمند  WebOne
 • وضعیت سئوی سورس: 100% انجام شده در زمان تحویل
 • امکان مدیریت کامل حساب های ایمیل به صورت یکپارچه در کنترل پنل
 • 7 روز پس از سفارش امکان درخواست مرجوعی وجود دارد
 • زبان طراحی و پایگاه داده: C# ASP.NET MVC ، MS SQL Server 2016
 • نوع سرور(هاست): هاست اختصاصی با 10 گیگابایت فضا، مشخصات کامل
 • زمان تحویل: حداکثر 2 ساعت
 • امکان تعیین رنگ بندی دلخواه برای قالب وجود دارد
 • امکان حذف بخش هایی از قالب که مورد نیاز نیست وجود دارد

مزایا و معایب نسبت به طراحی اختصاصی

مزایا

 • زمان تحویل کمتر
 • امکان مشاهده وب سایت قبل از سفارش
 • قیمت بسیار پایین تر نسبت به طراحی اختصاصی

معایب

 • وجود وب سایت های مشابه با همان طرح و ظاهر

لیست سایت های آماده فروش

http://sales.4080.ir/themes/corporate3

 • کد قالب: 4081
 • زمینه فعالیت مرتبط: چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  590هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate5

 • کد قالب: 4098
 • زمینه فعالیت مرتبط: چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  590 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate6

 • کد قالب: 4099
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  590 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate1

 • کد قالب: 4080
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  380 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate7

 • کد قالب: 4088
 • زمینه فعالیت مرتبط: چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  590هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate9

 • کد قالب: 4095
 • زمینه فعالیت مرتبط: چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  850 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/corporate8

 • کد قالب: 4089
 • زمینه فعالیت مرتبط: چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  650هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/hayanews

 • کد قالب: 4097
 • زمینه فعالیت مرتبط: قالب خبری
 • قیمت و زمان تحویل:  650 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/construction2

 • کد قالب: 4094
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل: 650 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/personal

 • کد قالب: 4084
 • زمینه فعالیت مرتبط : وب سایت شخصی
 • قیمت و زمان تحویل:  650 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/line

 • کد قالب: 4082
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021
مشاهده قالب            

http://sales.4080.ir/themes/corporate2

 • کد قالب: 4093
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  380 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store6

 • کد قالب: 5085
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  930 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store7

 • کد قالب: 5086
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  930 هزار  تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store8/index.html

 • کد قالب: 5087
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  930 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/render/corpostore

 • کد قالب: 5088
 • زمینه فعالیت مرتبط : دومنظوره فروشگاهی و شرکتی
 • قیمت و زمان تحویل:  1،250،000 تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store4

 • کد قالب: 5080
 • زمینه فعالیت مرتبط :  فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  830 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store3

 • کد قالب: 5081
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  830 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/store1

 • کد قالب: 5082
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  720 هزار تومان  - 1 روزه

http://graco-baby.ir

 • کد قالب: 5083
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  720 هزار تومان  - 1 روزه

http://sales.4080.ir/themes/orane

 • کد قالب: 4086
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/construction

 • کد قالب: 4083
 • زمینه فعالیت مرتبط : شرکت های ساختمانی و ساخت و ساز
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/invention

 • کد قالب: 4090
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/clinico

 • کد قالب: 4085
 • زمینه فعالیت مرتبط : کلینیک
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/crystal-rtl/index.html

 • کد قالب: 4092
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/jewel

 • کد قالب: 4087
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/extenthtml

 • کد قالب: 4096
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/Cleanstart

 • کد قالب: 4078
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/cleanco

 • کد قالب: 4079
 • زمینه فعالیت مرتبط : شرکت های خدمات نظافتی
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021

http://sales.4080.ir/themes/elo

 • کد قالب: 4091
 • زمینه فعالیت مرتبط :  چند منظوره
 • قیمت و زمان تحویل:  لطفا تماس بگیرید 41658-021