همکاری در فروش

داشتن یک وب سایت فروشگاه آنلاین خوب تنها منجر به فروش نخواهد شد. بلکه در کنار آن بازاریابی اینترنتی و همچنین تحلیل و آنالیز رفتار بازدیدکنندگان و تغییرات لازم بر مبنای آن، جهت تبدیل هرچه بیشتر بازدیدکنندگان به مشتریان(نرخ تبدیل) ضروری است.همچنین پشتیبانی مناسب از مشتریان و پیگیری امور درخواستی آن ها از طریق وب سایت ضروری است.
هم اکنون ما در وب وان این امکان را فراهم کرده ایم تا بدون نگرانی از بابت هزینه های وب سایت و استقرار نیروی پشتیبانی مربوطه، سهم بزرگی از بخش مشتریان فضای مجازی را کسب نمایید.

شرایط همکاری به صورت زیر است:
 وب وان وب سایت فروشگاهی مناسب شما همراه با موارد مورد نیاز دیگر و همچنین امور بازاریابی آنلاین و استقرار تیم پشتیبانی را برای محصولات شما انجام خواهد داد.
  شما بابت طراحی وب سایت،پشتیبانی و بازاریابی مبلغی پرداخت نمی کنید، در عوض درصدی از فروش آنلاین که در فروشگاه شما ثبت می شود به عنوان کارمزد توسط وب وان دریافت می گردد. میزان درصد کارمزد طی مذاکره و با توجه به نوع محصولات تعیین می شود.
  امکان همکاری فقط برای فروشگاه هایی مقدور است که فروشگاه فیزیکی فعال و یا اینکه بنا به تشخیص واحد بازاریابی و فروش وب وان پتانسیل مناسب را دارا می باشند.


 

021-41658