جهت سفارش طراحی سایت ترجمه آنلاین با ما تماس بگیرید . 02141658

امکانات سایت ترجمه آنلاین:

بخش ثبت سفارش

1. بخش ثبت سفارش از استایل صفحه نخست پیروی میکند.
2. ابزاری برای برآورد هزینه ترجمه  
3. جزئیات سرویسهای ترجمه که شامل جدولی از ترجمه ها که با انتخاب زبان و زمینه تمامی تعرفه ها بر اساس کیفیت و تخفیف حجمی لیست می شود و فهرست قیمت پایه ترجمه کلیه زبان ها برای هر صفحه

امکانات کنترل پنل مدیر ویژگیهای مربوط به ترجمه :

1. امکان ثبت زبانهای ترجمه توسط مدیر
2. امکان ثبت تخصص ها (زمینه های ترجمه)
3. امکان تعیین تعرفه های تخصص ها
4. امکان ایجاد نحوه تحویل (عادی یا فوری...)
5. امکان تعیین تعرفه های نحوه تحویل
6. امکان ایجاد نوع ترجمه (کیفیت طلایی نقره ایی ...)
7. مدیریت ترجمه ها (قیمت گذاری)
8. امکان ایجاد آزمون جهت ارزشیابی اولیه مترجمین
9. مدیریت آزمون ها (نحوه برگذاری آزمون تست با تصحیح خود کار وتشریحی و نحوه انتخاب سوالات به دو روش انتخابی یا تصادفی)
10. امکان ایجاد بانک سوالات برای آزمون
11. امکان گرفتن سفارش مقاله
12. امکان ساختن ویژگی برای مقاله و تعیین تعرفه به دو صورت قیمت یا درصد

امکانات مدیریت مترجمین :

1. امکان ساخت اکانت مترجم توسط مدیر
2. ایجاد دسته بند کیفی مترجم (کیفیت ترجمه مترجم از امتیازی که مدیر به ترجمه های مترجم داده است مشخص میشود)
3. ایجاد دسته بند کمی مترجم (کمیت ترجمه مترجم از تعداد صفحات تحویل شده توسط مترجم مشخص میشود)
4. امکانات عمومی پروفایل بعلاوه امکان اعلام زبان و تخصص های مترجم به صورت محدود و نامحدود (مترجم به چه زبانهایی مسلط است وچه تخصص هایی دارد)
5. امکان انتقال مترجم به هریک از دسته بندی های کیفی وکمی توسط مترجم بنا به صلاحدید میر (غیر سیستمی)
6. امکان تخصیص کد مترجم برای سهولت در پیگیری و یافتن مترجم مورد نظر درسیستم
7. مدیریت آزمونهای مترجم (تصحیح آزمون تشرحی و ارسال آزمون برای مترجم جهت ازیابی مجدد. گزارش کامل آزمونهای مترجم. کنسل کردن آزمون )

امکانات مدیریت سفارشها :

1. امکان پارت(تقسیم) کردن  ترجمه های حجیم
2. بررسی سفارشات و تعییین تعداد صفحات فایل آپلود شده توسط مشترک (مشخص شدن موعد تحویل سفارش بر اساس نوع تحویل انتخاب شده توسط مشترک به صورت خود کار)  موعد تحویل = (روز وساعت) =>(زمان لازم برای انجان ترجمه خاص بر مبنای روز کاری)
3. تعیین مترجم برای ترجمه هایی که مبلغ ترجمه یا بیعانه آن پدراخت شده است به دو صورت گزینشی یا عمومی (ارسال پیشنهاد ترجمه)
4. تعیین مترجم گزینشی به دو صورت خودکار یا ترتیبی(اولویت بندی شده)و در محدودیت زمانی مشخص است بعد از اینکه مترجم در زمان مشخص شده تکلیف پیشنهاد را مشخص نکرد یا پیشنهاد را رد کرد پیشنهاد به مترجم بعد ارسال میشود
5. ارسال عمومی : تعیین کردن دسته های کیفی وکمی وتخصص ها برای یک سفارش(مترجمینی که شامل این ویژگیها باشن در بخش پیشنهاد های عمومی در پنل خود د قادر به رویت و انتخاب سفارش مورد نظر میباشد و پیشنهاد انتخاب شده برای مترجمین دیگر قابل رویت و انتخاب نخواهد بود )
6. بخش ترجمه های در حال انجام: مترجم میتواند گزارش کار خود به صورت درصد پیشرفت به همراه با یک نمونه از ترجمه برای مدیر ارسال کند و مدیر بعلاوه وریت فایل نمونه و درصد پیشرفت میتواند نظر خود در در قالب یک بازرسی از ترجمه مترجم مورد نظر به همراه نمره بازرسی و نظر مدیر ثبت کند.
7. بخش تایید ترجمه: مترجم بعد از گزارش اتمام ترجمه  ترجمه در بخش تایید ترجمه قرار میگیرد. مدیر میتواند گزارش کامل تر ترجمه را مشاهده ونسبت به تایید رد و یا کنسل کردن یک ترجمه اقدام کند و ضمن ثبت نظر خود امتیاز ترجمه را جهت دسته بندی کیفی مترجم اعلام کند
 (دسته کیفی مترجم به صورت خود کار در سیستم بنا به میانگین امتیازات تغییر میکند) (تایید=ارسال فایل برای مشرک در صورت تسویه حساب. رد=ارسال مجدد فایل برای مترجم مربوطه جهت رفع نواقص. کنسل=ارسال ترجمه به بخش تعیین مترجم جهت مشخص کردن مترجمی دیگر برای سفارش)
8. بخش ترجمه های تایید شده: این بخش جهت پیگیری وضعیت یک سفارش(تسویه شده نشد) و آرشیو در نظر گرفته شده است.

امکانات کنترل پنل مترجم :

1. بخش پیشنهاد های اختصاص : در این بخش مترجم می تواند زبان مبداع ومقصد ترجمه زمینه(تخصص) نوع تحویل موعد تحویل و تعداد صفحات و نمونه ای از فایل  را مشاهده کند
2. بخش پیشنهاد های عمومی: در این بخش مترجم می تواند پیشنهاد هایی که به صورت عمومی توسط مدیر اعلام شده اند را در صورت داشتن ویژگیهای مورد نظر رویت کند.
3. بخش سفارشات در حال انجام: این بخش شامل دانلود فایل مشترک.  ارسال فایل نمونه ترجمه و گزارش درصد پیشرفت کار و قست ارسال ترجمه نهایی و گزارش پایان کار میباشد.
4. این بخش شامل ترجمه های تایید شده به منظور آرشیو کار ها و حساب مترجم میباشد.
5. پروفایل بخش حساب داری و دیگر لزومات...

امکانات کنترل پنل مشترک

این کنترل پنل جهت سردرگم نشدن کاربر به صورت ساده مفید و مختصر پیاده سازی شده است.
1. وپیگیری سفارش تا انتها در یک بخش به صورت تغییر وضعیت(در حال بررسی. بررسی شده(تعیین تعداد صفحات). پرداخت .در حال ترجمه. ترجمه شده.)
2. و بخشهای نظیر مالی پروفایل وغیره....
1. تمامی بخش های توضیح داده شده شامل ساختار جدول و قسمت جستجو و مرتب سازی بر اساس ویژگیهای مختلف است.