طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co
  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

بهترین شیوه برای استفاده از نقشه های سایت

تاریخ درج:
خلاصه

طراحی سایت، نقشه سایت، نحوه استفاده از نقشه سایت، کاربرد نقشه سایت

بهترین شیوه برای استفاده از نقشه های سایت

نقشه های سایت از نوع XML ، فیدهای RSS و اتم، در هسته ی خود، لیستی از URL ها با metadata های ضمیمه شده را دارند. دو قسمت بسیار مهم از اطلاعات برای گوگل خود URL و آخرین زمان اصلاح آن است.

URL ها:

URL ها در نقشه های سایت XML و فید های RSS و Atom باید با قوانین زیر همخوانی داشته باشند:
فقط URL هایی ذکر شوند که قابل دریافت با Googlebot باشند. یک اشتباه عمومی ذکر URL های ممنوع در robots.txt میباشد که نمی توانند با Googlebot دریافت شوند و یا ذکر URL های صفحاتی است که وجود ندارند.
فقط URL های استاندارد ذکر شوند. یک اشتباه عمومی ذکر URL های صفحات تکراری است. این مسئله بار روی سرور شما را بدون بهبود بخشیدن به نشانه گذاری زیاد میکند.

آخرین زمان اصلاح:

برای هر URL در نقشه سایت XML و فید RSS وAtom، آخرین زمان اصلاح را مشخص کنید. آخرین زمان اصلاح، باید آخرین زمانی باشد که محتویات صفحه به صورت معناداری تغییر یافتند. اگر یک تغییر قرار است قابل مشاهده در نتایج جستجو باشد، آخرین زمان اصلاح باید زمان این تغییر باشد.
نقشه سایت های XML از استفاده میکنند.
RSS از استفاده میکند.
Atom از استفاده میکند.
اطمینان حاصل کنید که آخرین زمان اصلاح را به درستی مشخص کنید:
زمان را در فرمت درست مشخص کنید:
  • W3C Datetime برای نقشه های سایت XML
  • RFC3339 برای Atom
  • RFC822 برای RSS
تنها زمانی آخرین زمان اصلاح را به روز کنید که محتویات به صورت معناداری تغییر کرده باشند. آخرین زمان اصلاح را هر وقت که نقشه سایت یا فید استفاده شده اند قرار دهید نه اینکه روی زمان فعلی قرار دهید.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In