آپدیت تست صفحه های موبایل

آپدیت تست صفحه های موبایل

تاریخ انتشار: 13 شهریور 1394

تعداد بازدید: 0 نفر

هنگامی که صحبت از جستجو با دستگاه های موبایل به میان می آید، کاربران باید مرتبط ترین پاسخ ها را دریافت نمایند، فرقی ندارد که جواب آن ها در یک صفحه باشد یا یک برنامه. اخیراً گوگل این امکان را برای کاربران ساده تر کرده است که برنامه های مرتبط و صفحه های mobile-friendly را پیدا نمایند. با این حال در برخی مواقع کاربر ممکن است بر روی یک نتیجه جستجو کلیک کند و با یک نصب برنامه درون شبکه ای مواجه شود که مقدار زیادی از محتوا را پنهان میکند و به کاربر پیشنهاد میدهد که برنامه ای را نصب نماید. آنالیزهای گوگل نشان می دهد که این تجربه جستجو برای کاربر مطلوب نمی باشد و میتواند وی را نا امید سازد چرا که کاربران گوگل انتظار دارند تا محتوای صفحه را نیز مشاهده نمایند.
از امروز، گوگل تست mobile-friendly را آپدیت میکند تا مشخص شود که سایت ها باید پیشنهاد نصب برنامه هایی را که محتوای سایت را مخفی میکنند، متوقف سازند. گزینه Mobile Usability report در search console به وبمسترها تعداد صفحه هایی را که در سایت آنها دارای این مشکل میباشند، نشان خواهد داد.
پس از تاریخ 1 نوامبر، صفحه های موبایلی که نصب برنامه را ارائه میدهند و محتوای صفحه ها را مخفی میکنند، دیگر به عنوان صفحه های mobile-friendly در نظر گرفته نخواهند شد. این امر شامل دیگر پیشنهادهای نصب برنامه نمی شود. به عنوان یک جایگزین شما میتوانید از شیوه هایی استفاده نمایید که تطبیق بیشتری با موبایل داشته باشند.
یکی از این گزینه ها app install banner میباشد که توسط safari پشتیبانی میشود. این بنرها به سادگی می توانند در صفحه نشان داده شوند و کاربر را به صورت مستقیم به صفحه نصب برنامه منتقل سازند. همچنین محتوایی که مرتبط با این برنامه ها میباشد نیز همچنان در صفحه وب نشان داده خواهد شد. بنابراین این امکان برای کاربر فراهم است تا هم مطلب مورد نظر خود را مشاهده نماید و هم در صورت تمایل برنامه مربوط به آن را نصب کند.

اشتراک گذاری: