طراحی سایت شرکت برکت جوین

شرکت کشاورزی برکت جوین در زمینه در زمینه زراعت ، باغداری و دامپروری فعالیت دارد. <a class="internalSeoLinks" href="https://webone.co" target="_blank" title="طراحی سایت"><b>طراحی سایت</b></a> برکت جوین توسط تیم <a class="internalSeoLinks" href="/" target="_blank" title="وب وان"><b>وب وان</b></a> پیاده سازی شده است.

شرکت کشاورزی برکت جوین در زمینه در زمینه زراعت ، باغداری و دامپروری فعالیت دارد. طراحی سایت برکت جوین توسط تیم وب وان پیاده سازی شده است.

از جمله ویژگی های سایت به شرح زیر است

   1- زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine
   2- هاست: سرور اختصاصی در آلمان با 50 گیگابایت فضا که از جمله مشخصات بارز این سرور داشتن پردازنده Intel® Core™ i7-4770Quadcore Haswell است.
   3- استفاده از parallax scrolling در صفحه نخست.
   4- قابلیت بروز رسانی خودکار بر اساس تکنولوژی های جدید
   5- طراحی قالب به صورت اختصاصی
   6- طراحی قالب به صورت واکنش گرا

برخی از نمونه کارها

طراحی سایت شرکت آراکو(آذرخش ریل آریا)

طراحی سایت شرکت آموت بار