مقالات

ایجاد پنجره دیالوگ در Bootstrap

ایجاد پنجره دیالوگ در Bootstrap

bootstrap، طراحی سایت، آموزش بوت استرپ، ایجاد پنجره دیالوگ، modal

کلاس های کمک کننده (helper) در Bootstrap

کلاس های کمک کننده (helper) در Bootstrap

طراحی سایت، bootstrap ، آموزش بوت استرپ، طراحی وب سایت، ایجاد کلاس helper

ایجاد well در Bootstrap

ایجاد well در Bootstrap

bootstrap، طراحی سایت، آموزش بوت استرپ، ایجاد well

ایجاد Jumbotron در Bootstrap

ایجاد Jumbotron در Bootstrap

طراحی سایت، bootstrap، آموزش بوت استرپ، ایجاد jumbotron

ایجاد نوار پیشرفت (progress bar) در Bootstrap

ایجاد نوار پیشرفت (progress bar) در Bootstrap

طراحی سایت، طراحی وب سایت، bootstrap، آموزش بوت استرپ، نوار پیشرفت، progress bar ، ایجاد progress bar

ایجاد برچسب در Bootstrap

ایجاد برچسب در Bootstrap

طراحی سایت، آموزش بوت استرپ، bootstrap ، ایجاد برچسب در بوت استرپ، label

ایجاد صفحه بندی (pagination) در Bootstrap

ایجاد صفحه بندی (pagination) در Bootstrap

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی سایت با بوت استرپ، آموزش بوت استرپ، ایجاد صفحه بندی، bootstrap ، pagination

ایجاد راهنمای ناوبری در Bootstrap

ایجاد راهنمای ناوبری در Bootstrap

طراحی سایت، آموزش بوت استرپ، bootstrap ، breadcrumb

ایجاد پنل در Bootstrap

ایجاد پنل در Bootstrap

طراحی سایت، بوت استرپ، ایجاد پنل در بوت استرپ، آموزش بوت استرپ، bootstrap

منوهای راهبری در Bootstrap

منوهای راهبری در Bootstrap

طراحی سایت، طراحی وب سایت، آموزش بوت استرپ، bootstrap ، راهبری، navigation

راهبری (Navigation) در Bootstrap

راهبری (Navigation) در Bootstrap

طراحی سایت، بوت استرپ، راهبری، navigation ، bootstrap

استفاده از آیکون های Bootstrap

استفاده از آیکون های Bootstrap

طراحی سایت، طراحی وب سایت، آموزش بوت استرپ، آیکون های بوت استرپ، نحوه استفاده از آیکون های بوت استرپ

آبجکت های رسانه در Bootstrap

آبجکت های رسانه در Bootstrap

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی وب، بوت استرپ، bootstrap

ایجاد تصاویر responsive در Bootstrap

ایجاد تصاویر responsive در Bootstrap

bootstrap، طراحی سایت، طراحی وب سایت، آموزش بوت استرپ

ایجاد گروه دکمه در Bootstrap

ایجاد گروه دکمه در Bootstrap

طراحی سایت، بوت استرپ، bootstrap، طراحی وب سایت، نحوه ایجاد button در بوت استرپ

ایجاد دکمه در Bootstrap

ایجاد دکمه در Bootstrap

بوت استرپ، طراحی سایت، طراحی وب سایت، آموزش بوت استرپ

گروه های ورودی در Bootstrap

گروه های ورودی در Bootstrap

bootstrap، طراحی سایت، طراحی وب سایت، آموزش بوت استرپ، ورودی یا input در بوت استرپ

ایجاد فرم در Bootstrap

ایجاد فرم در Bootstrap

طراحی سایت با بوت استرپ، طراحی وب سایت، bootstrap، آموزش بوت استرپ، نحوه ایجاد فرم در بوت استرپ

گروه های لیست در Bootstrap

گروه های لیست در Bootstrap

bootstrap ، طراحی سایت، آموزش بوت استرپ، طراحی وب سایت

ایجاد لیست در Bootstrap

ایجاد لیست در Bootstrap

طراحی سایت، بوت استرپ، آموزش بوت استرپ، نحوه ایجاد لیست در بوت استرپ