طراحی وب سایت

.

بیشتر از یک دهه است وب وان با رویکردی جدید در طراحی سایت آغازگر نگاهی متفاوت به سایت شده است. نیاز اساسی وب سایت و وب اپلیکیشن به بروزرسانی خودکار و نگاه بلند مدت به نیاز های جامعه هدف، منجر به تغییرات اساسی در نحوه پی ریزی پروژه های طراحی سایت شده است. طی بیش از یک دهه تجربه و همگام با رشد وصف ناپذیر فضای دیجیتال و گسترش خدمات وب سایت هم اکنون مرحله جدیدی آغاز شده است، مرحله ای که امنیت چندین برابر قبل اهمیت پیدا کرده است جایی که فقط داشتن یک وب سایت به روز در فضای رقابت امروزی کافی نیست بلکه پکیجی شامل وب سایت ,امنیت ,تولید محتوا ,R/D مستمر و آنالیز و هدایت سایت توسط تیم های خبره ضروری است.

اکنون در وب وان به کمک دپارتمان های تخصصی از نقشه راه تا رسیدن به قله اهدافتان در کنار شما هستیم. وب سایت نیاز ضروری برای گام نهادن در مسیر پیشرفت در دنیای دیجیتال است، در وب وان بر اساس بیش از یک دهه تجربه همکاری با رسته های شغلی متفاوت ، پیشنهاد طراحی سایت در مدل های زیر پیشنهاد می شود:

کدام يک از سه مدل فوق براي شما مناسب است؟

1. برای کسب و کارهای کوچک و متوسط پیشنهاد وب وان استفاده از مدل سایت های آماده است

2. برای برندهای شناخته شده و کسب و کارهای متوسط یا بزرگ تر با وجود رقبای بزرگ، پیشنهاد وب وان مدل طراحی اختصاصی است.

3. برای استارتاپ ها و یا در صورت وجود طرح از پیش تدوین شده، RFP خود را به وب وان ارسال نمایید.

نظرات مشتريان

برخی از نمونه کارها