• Telegram
 • Google Plus
 • Linked In

وب سایت های پیش ساخته

مشخصات کلی قالب ها

 • نوع قالب: واکنش گرا(دارای نسخه مخصوص دستگاه های مختلف)
 • نوع کنترل پنل: نسخه جدید کنترل پنل قدرتمند WebOne
 • وضعیت سؤی سورس: 100% انجام شده در زمان تحویل
 • قالب با امکانات پایه قیمت گذاری شده و برخی موارد سفارشی هستند
 • 7 روز پس از سفارش امکان درخواست مرجوعی وجود دارد
 • زبان طراحی: C# ASP.NET MVC - Razor View Engine
 • نوع سرور(هاست): هاست اختصاصی با 5 گیگابایت فضا، مشخصات کامل
 • زمان تحویل: 8  تا 12 روز کاری
 • امکان انتخاب رنگ بندی برای قالب وجود دارد
 • امکان حذف بخش هایی از قالب که مورد نیاز نیست وجود دارد

مزایا و معایب نسبت به طراحی اختصاصی

مزایا

 • زمان تحویل کمتر
 • امکان مشاهده وب سایت قبل از سفارش
 • قیمت بسیار پایین تر نسبت به طراحی اختصاصی

معایب

 • وجود وب سایت های مشابه با همان طرح و عدم اختصاصی بودن طرح
 • ظاهر گرافیکی سایت ممکن است دقیقاً به دلخواه کارفرما نباشد.

لیست سایت های آماده فروش

http://sales.4080.ir/themes/corporate1

 • کد قالب: 4080
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/corporate3

 • کد قالب: 4081
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • زمان تحویل کامل :  8روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/construction2

 • کد قالب: 4094
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/enlink

 • کد قالب: 4095
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره شرکتی
 • زمان تحویل کامل :  8روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/store4

 • کد قالب: 5080
 • زمینه فعالیت مرتبط :  فروشگاهی چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  12 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/store3

 • کد قالب: 5081
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  12 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/store1

 • کد قالب: 5082
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  12 روز کاری

http://graco-baby.ir

 • کد قالب: 5083
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  12 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/line

 • کد قالب: 4082
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/construction

 • کد قالب: 4083
 • زمینه فعالیت مرتبط : شرکت های ساختمانی و ساخت و ساز
 • زمان تحویل کامل : 8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/Travel

 • کد قالب: 4084
 • زمینه فعالیت مرتبط : شرکت های خدمات مسافرتی
 • زمان تحویل کامل : 8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/clinico

 • کد قالب: 4085
 • زمینه فعالیت مرتبط : کلینیک
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/orane

 • کد قالب: 4086
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/jewel

 • کد قالب: 4087
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/decorator

 • کد قالب: 4088
 • زمینه فعالیت مرتبط : دکوراسیون داخلی
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/Cleanstart

 • کد قالب: 4089
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/invention

 • کد قالب: 4090
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/elo

 • کد قالب: 4091
 • زمینه فعالیت مرتبط :  چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/crystal-rtl

 • کد قالب: 4092
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/corporate2

 • کد قالب: 4093
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/extenthtml

 • کد قالب: 4094
 • زمینه فعالیت مرتبط : چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری

http://intex.4080.ir

 • کد قالب: 5085
 • زمینه فعالیت مرتبط : فروشگاهی چند منظوره
 • زمان تحویل کامل :  12 روز کاری

http://sales.4080.ir/themes/cleanco

 • کد قالب: 4096
 • زمینه فعالیت مرتبط : شرکت های خدمات نظافتی
 • زمان تحویل کامل :  8 روز کاری
 • Telegram
 • Google Plus
 • Linked In